FAQ

Mappalux i detaljer

Vores system er inspireret af vores kunders problemstillinger og behov. Vi har skabt det ud fra, hvilke krav vores kunder har til programmet. Og hvilke forventninger har de til løsningen.

Systemet

GIS står for Geografisk InformationsSystem. GIS er et IT-værktøj, der som analyse- og visualiseringsredskab kan give overblik over data med en geografisk relation: Når data kobles til digitale kort, bliver det bl.a. muligt at afdække geografiske sammenhænge i data.

GIS gør det lettere at forbedre salget, idet det muliggør at se muligheder, man ikke kunne se før. Når de mange data integreres på et kort, bliver det muligt at se muligheder, trends, mv. Man kan undersøge og planlægge tiltag såsom: “Vores kunder i København levere det højeste ROI på vores marketing – hvad kan vi ellers gøre for at udvide i det område?” Gisninger og mavefornemmelser bliver til fakta og konkrete forretningsmuligheder.

Mappalux løsning ligger på servere hos Amazon og Microsoft og er dermed dækket ind under deres meget sofistikerede sikkerhedsforanstaltninger. Men hvis der ønskes en lokal løsning, der er hosted hos jer selv, så lægges Mappalux softwaren op på en lokal server indenfor firewall’en. Det kan være en god ide, hvis der skal integreres til andre interne systemer.

Mappalux er bygget op på en fleksibel platform, der gør det muligt at integrere til eksisterende data fra en ekstern leverandør. Det er desuden muligt at tilkøbe enkelte datakilder fra Mappalux i tilfældet af, at den eksisterende leverandør ikke kan levere disse data.

Hvordan styrker Mappalux jeres markedsføring?

Mappalux har forskellige muligheder i forhold til salg.

  • Traditionelle kanaler: Det kan bruges til salg og markedføring gennem traditionelle kanaler som breve, outbound salg gennem telefonen, og tager herved højde for Robinsonlisten, reklamebeskyttelse, mm.
  • Online salg og markedsføring: Det retter sig mod online salg og markedsføring ved at bruge egne data og eventuelt berige dem med eksterne data. Herved kan der laves ekskluderende og inkluderende online kampagner på fx. Facebook, Gmail og Google (SEO + Adwords).

Styrken i Mappalux er at kombinere interne og eksterne data, samt geografisk viden. Herved kan man lave søgninger som: “Find alle sommerhuse 0-200 meter fra kystlinjen i hele Danmark”.

De opdaterede data gør det muligt at identificere kunder og potentielle kunder i afgørende livsbegivenheder, hvor de ofte er klar til et køb. Eksempelvis når folk flytter i hus – eller når vækstvirksomheder flytter til større lokaler.

GIS hjælper til at identificere de klassiske 4 P’er i marketing (Product, Place, Promotion, Price). GIS hjælper til at identificere nøglekunder og kan forespørge på data og geografi, der kan prioritere markedsindsatsen.

Softwaren kan bruges til:

  • Profilering af markedet: Kortlægge nuværende og potentielle kunder. Fx. ud fra indtjening pr. segment / kunder, livsværdien pr. kundegruppe.
  • Segmentering af markedet: Jo mere information og data på kunder / potentielle kunder, des lettere er det at ramme de enkelte segmenter med netop de information, der kan øge salget eller konvertere dem til kunder.
  • Produktudvikling: Kortlægning af forskellige produkters afsætning og indtjening på kundegrupper og områder kan give input til, hvilken retning kommende produktudviklingstiltag skal gå.